mask

Programowe wyłączanie DPF

Oferujemy możliwość skorzystanie z programowego wyłączania DPF wykonywanego w sytuacji, w której filtr cząstek stałych ulega awarii, jest zużyty lub uszkodzony. Zapchany filtr DPF powoduje ograniczenie maksymalnej mocy silnika, a w efekcie działa szkodliwie na cały układ maszyny.

Usługa programowego wyłączania DPF polega przede wszystkim na odczytaniu oryginalnego oprogramowania bezpośrednio ze sterownika silnika, a następnie poddania go specjalnej obróbce polegającej na wyłączeniu lub usunięciu filtra cząstek stałych – tak zmodyfikowane oprogramowanie jest ponownie wgrywane do sterownika.

 

Filtr cząstek stałych DPF

Do zapchania filtra cząstek stałych DPF dochodzi wówczas, kiedy pojazd jest użytkowany jedynie na krótkich trasach lub jego silnik jest często odpalany i gaszony – taka sytuacja doprowadza do niemożności samodzielnego oczyszczania się filtra z nagromadzonej sadzy i zanieczyszczeń. W efekcie dochodzi do samoczynnego wypalania filtra DPF polegającego na wymuszonym podniesieniu temperatury filtra, powyżej temperatury zapłonu nagromadzonej sadzy.

 

Usunięcie filtra DPF

Usunięcie filtra DPF składa się z dwóch etapów – pierwszy z nich polega na mechanicznym usunięciu wkładki filtra w celu zapobiegnięcia zarastania się cząsteczkami sadzy. Drugim krokiem jest elektroniczne usunięcie obsługi wypalania filtra wraz z wyłączeniem czujników współpracujących z obsługą filtra cząstek stałych, takich jak: czujnik różnicy ciśnień, czy czujniki temperatury.

Zapewniamy, że całkowite usunięcie filtra DPF nie powoduje zwiększenia emisji szkodliwych składników spalin oraz nie stanowi zagrożenia dla silnika.