mask

Jak sprawdzana jest poprawność działania układu AdBlue?

Dla ograniczenia emisji spalin wydostających się z silników samochodowych stworzono wiele regulacji prawnych nakazujących producentom montaż układów redukujących poziom toksycznych związków chemicznych. Jednym z nich jest system SCR (Selective Catalyst Reduction), który dzięki redukcji katalitycznej daje możliwość zmniejszenia poziomu powstających zanieczyszczeń. Jest to możliwe za sprawą dozowania płynu AdBlue, będącego wodnym roztworem mocznika, mającym stężenie 32,5%. Płyn ten jest dozowany dzięki specjalnej pompie na podstawie wskazań dwóch czujników badających zawartość tlenku azotu. Niestety z uwagi na niedopracowanie systemu i pojawiające się usterki dość często dochodzi do unieruchomienia auta. Istnieje jednak możliwość zablokowania pracy układu przez montaż odpowiedniego emulatora AdBlue off. Choć nie jest to zgodne z przepisami, często okaże się sensownym rozwiązaniem. Przekonajmy się, dlaczego warto go użyć i sprawdźmy, jak funkcjonuje.

Co wiąże się z awariami układu AdBlue?

Wodny roztwór mocznika to substancja o silnym działaniu korozyjnym, może więc łatwo uszkadzać wszystkie elementy wykonane z metalu. Po jego odparowaniu pojawia się trudny do usunięcia osad, a już w temperaturze ok. 11°C dochodzi do jego krystalizacji, co może doprowadzić do zablokowania układu. Sytuacje takie mają miejsce często mimo używania specjalnych podgrzewaczy. Dość zawodne są też pompy AdBlue, które jednocześnie okazują się też niezwykle kosztowne. Ponieważ wadliwie działające AdBlue jest drogie w naprawie, wielu użytkowników decyduje się na montaż emulatora, a tym samym odcięcie układu.

Jak działa emulator?

Emulator wysyła do sterownika fałszywe odczyty poziomu emisji tlenków azotu i pozwala na uniknięcie przełączenia się silnika w tryb awaryjny mimo braku dopływu AdBlue. Wykrycie takiej ingerencji w warunkach drogowych jest wprawdzie możliwe, ale w praktyce rzadko kiedy ITD lub Policja decyduje się na takie działania. Najczęściej konsekwencją ujawnienia emulatora jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz mandat karny.